Diensten

Wegeniswerken

Wegverharding mogelijk uit koolwaterstof (Asfalt) – betonstraatstenen – stroef gepolierde beton – kassei. Onder fundering en funderingen op druk en soorten alle granulaten.

Rioleringswerken

Plaatsen van installaties voor buffering en infiltratie van regenwater. Het aanleggen van een riolering kan in beton, pvc en PE.

Parkings en opritten

Allerlei soorten verhardingen zoals parkings, opritten en opslagterreinen voor de industrie. Voorzien van waterdoorlatende poreuze/passerende/gewone betonstraatstenen – stroef gepolierde beton – asfalt - beton dallen.

Groenzones

Grondwerken en aanplantingen van groen.

Glijbekisting

Boorstenen en greppels in glijbekisting.

Bufferbekkens

Opslag-, regenwater- en septische putten. Infiltratiebekken en ondergrondse opslagbekkens.